76
O životě na vysočině volná pracovní místa do mailové schránky
personální agentura
Nabídka práce76

Odcházím kvůli konfliktům se šéfem či kolegou… Říkat či neříkat na pohovoru?

V tomto týdnu jsem zaznamenala hned dva případy mých kandidátů, kteří na pohovoru ve firmě přiznali, že mají či měli nějaké konflikty buďto s nadřízeným či kolegou a byl to jejich hlavní důvod odchodu či hledání nového zaměstnání. Ve firmě to na pohovoru vyhodnotili negativně a na kandidáta se dívali jako na potenciálního konfliktního člověka a z tohoto důvodu s ním nepokračovali dál ve výběrovém řízení.

Jakožto zkušený personalista, který si myslím dokáže docela slušně odhadnout osobnost člověka, bych k žádnému mému klientovi neposlala na pohovor výrazně konfliktního člověka, proto mě velmi překvapilo, když jsem obdržela takovéto hodnocení od firem. Oba kandidáti již při našem společném pohovoru tyto situace z práce zmínili, rozebrali jsme vcelku detailně a neshledala jsem na tom nic řekněme patologického. Byly to naprosto běžné situace jako je situace, když se ve firmě vymění management, kdy nový manažer neumí komunikovat se svými podřízenými, chová se autoritativně, neuznává názory druhých a nedá se s ním zkrátka vyjít a druhý případ mladé kolegyně v týmu s ostrými lokty, která si buduje kariéru hlava nehlava, nepředává potřebné informace dál a šíří kolem sebe takzvané dusno. Jsou to klasické situace, se kterými se setkáme v praxi téměř všichni, a které jsem si na pohovorech vyslechla nesčetněkrát. Co teda udělali špatně?

Říkat či neříkat o konfliktech na pracovišti?

Moje odpověď je jednoznačná – říkat. Pokud si myslíte, že se to utají, tak jste bláhoví. Zkušení personalisti velmi rychle z vašeho projevu vypozorují, že jim na Vás tzv. něco nesedí. Dále si potom na Vás personalita může sehnat reference od bývalých zaměstnavatelů, kolegů a zde se může dozvědět, že jste byli strůjci konfliktů na pracovišti. Máte v této situaci potom velmi nevýhodnou pozici, protože o konfliktu se personalista dozví pouze z jedné strany a tak si vyvodí jasný závěr. Moji kandidáti udělali jednu zásadní chybu a to, že pouze stručně zmínili, že zde měli či mají nějaký pracovní konflikt, ale nijak dál toto téma nerozebírali a stejně jako většina z Vás si mysleli, že zvolili správný postup. Nelhali, ale zbytečně konflikt nerozebírali. To přece není důležité, personalistu zajímá moje vzdělání a praxe, případné pracovní konflikty jsou pouze moje věc…

Většina kandidátů se bojí z různých důvodů pojmenovat detaily konfliktu, jen povrchně se zmíní o tom, že měli konfliktní vztah, ať už s manažerem či kolegou a jdou od tohoto tématu rychle pryč. Hlavně se nezabředávat do detailů. Toho si každý personalista či výběrová komise hned všimne a začínají se v jejich hlavách odehrávat rozličné scenérie toho, co vše může znamenat, že že jste měli na pracovišti konflikty. Díky tétostručné informaci Vás můžou zhodnotit jako potenciálně konfliktního podřízeného / kolegu. Jak se tomu vyvarovat? Buďte otevření a upřimní. Nebojte se o tomto konfliktu říci více informací, aby měla výběrová komise možnost posoudit, jakou roli v této situaci hrajete, zda jste obětí či vyvolavačem zbytečných sporů. Někteří kandidáti mají obavy z toho, aby nepůsobili jako pomlouvači druhých, proto raději mlčí a nevědomě tím podporují vznik zbytečných domněnek a smyšlenek.

Těžko tyto situace v praxi nějak dokážeme ovlivnit, někdy pomůže promluva s dotyčným člověkem, někdy opravdu pomůže až odchod z firmy. Asi se všichni shodneme na tom, že atmosféra v týmu spolupracovníků je naprosto zásadní pro naši práci a ovlivňující z velké části také náš výkon. A to je také důvod, proč se Vás na to výběrová komise bude ptát. Opravdu dobří manažeři jsou si vědomi toho, jak je důležité mít zdravé vztahy na pracovišti, proto vědomě budují vztahy se svými podřízenými a uvnitř týmu, pořádají pravidelné porady či setkání mimo pracovní dobu a vzniklé konflikty se nebojí řešit a nenechávají situaci plynout, že se sama nějak vyřeší. Opravdu dobrých manažerů je však jako šafránu, a tak se bohužel v praxi setkáváme spíše s opačnými případy a to je nefungujícími vztahy nadřízený versus podřízený a mezi kolegy navzájem. Velmi často se tyto konfliktní vztahy začnou dříve či déle odrážet na naší psychice ve formě toho, že máme stažený žaludek, když jdeme do práce, do práce chodíme s nechutí, netěšíme se a chodíme si to tam zkrátka jenom odbýt. Pokud těmto situacím čelíme dlouhodobě, tak se většinou přidají i zdravotní problémy, které nás potom už přinutí udělat v životě zásadní změnu ve formě toho, že si takovéto jednání již přestaneme nechat líbit a ohradíme se či si to s dotyčným narovinu vyříkáme či odejdeme do jiného oddělení ve firmě či změníme zaměstnání úplně.

Někdy Vám může i velice prospět, když zmíníte konflikty na pracovišti při pohovoru, protože ve společnosti, kam se hlásíte by mohla třeba nastat stejná situace. Představte si, že jste měli třeba konfliktní vztah s přímým nadřízeným, který byl jak už bylo zmíněno autoritativní a neuznával názory druhých. Manažer týmu ve společnosti, kam se hlásíte je však stejné povahy. Chtěli byste pod takovým manažerem pracovat? Chtěli byste této situaci znovu čelit? Věřím, že ne. Díky tomu, že na pohovoru zmíníte situaci, která Vám nevyhovovala, tak máte možnost vysvětlit výběrové komisi Váš pohled na danou situaci a částečně se tak ochránit před tím, aby se to neopakovalo. Jen bych Vás chtěla varovat před tím, abyste používali hodnocení daných lidí, ať už je jakékoli. Nepoužívejte hodnocení osob typu, že on či ona jsou arogantní, konfliktní, neumí spolupracovat atd. Snažte se spíše než daného člověka popisovat tu situaci a to, jak jste se u toho cítili, např. nevyhovovalo mi jeho/její způsob chování k podřízeným, neměli jsme možnost diskutovat o nových nápadech atd. Z takového hodnocení situace naopak můžete odejít jako vítězové, protože si Vás výběrová komise může zhodnotit jako člověka, který chce věci dál posouvat, má nové nápady a v předchozím zaměstnání Vám to nebylo umožněno.

Uzavřela bych toto téma tím, že je naprosto normální, že se na pracovišti tvoří konflikty. Na každém pracovišti se z větší či menší míry tvoří či sem tam jednorázově vytvoří nějaké konflikty. Tzv. zdravé konflikty nás posouvají dál, rozvíjejí naši osobnost i osobnost druhých. Nezdravé konflikty, které jsou o vzájemném osočování, napadání či vědomé nespolupráci a nesdílení informací nás sice také asi posouvají v našem vývoji, ale nikomu v nich není dlouhodobě dobře. My Češi máme velmi často s otevřeném řešením konfliktů problém a často se od nich snažíme utéct než abychom se je snažili vyřešit či pochopit. Já rozhodně doporučuji, pokud se nacházíte v nějaké konfliktní pracovní situaci, tak se v první řadě snažte o smír, sednout si společně na to a vše si vzájemně vysvětlit, snažit se pochopit. Když ani toto nepomůže, tak bych na oddělení / ve firmě již dál nesetrvávala a odešla jinam. Není nic horšího, než chodit s nechutí a staženým žaludkem do práce.. Stejně nás časem doženou zdravotní potíže a ty už ignorovat nebudeme tak snadno.. Zdravotní problémy bychom měli vždy vyhodnotit jako signál našeho těla, že se nacházíme v neutěšené situaci, kterou už prostě opravdu musíme změnit nebo bude hůř.  A my chceme být šťastní a cítit se také v práci dobře, tak nedělejme to, co nás nebaví a nesetrvávejme tam, kde nám dobře není.

Budu ráda za Vaše komentáře a zkušenosti.

konfliktNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *